Author: geecogen123

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych, a transport publiczny zostanie zelektryfikowany. To odpowiedź na globalny trend związany z bezpieczeństwem, zdrowiem i energetyką....

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych, a transport publiczny zostanie zelektryfikowany. To odpowiedź na globalny trend związany z bezpieczeństwem, zdrowiem i energetyką....

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych, a transport publiczny zostanie zelektryfikowany. To odpowiedź na globalny trend związany z bezpieczeństwem, zdrowiem i energetyką....