O tym projekcie

We współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizujemy projekt nr POIR.01.02.00-00-0306/16, pn. Innowacyjny, wielopaliwowy, generator prądu jako podstawowy i pomocniczy układ zasilania ładowarki do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych z elementami funkcjonalności SMART-GRID, dofinansowany w ramach INNOMOTO, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej na ten temat w zakładce: Projekt Generatora.

Aktualności

Skontaktuj się z nami